Typologie van scholen – Jan Hooiveld

Scholen verschillentypology

Scholen zijn er in soorten. We onderscheiden de volgende prototypen:

  • de neoklassikale school;undefined
  • de geïndividualiseerde school;
  • de ontwikkelingsschool;
  • de gemeenschapsschool.

Hoe is de school nu en hoe moet die worden?

Om de school bewust vorm te geven, dient allereerst duidelijk te zijn hoe de school nu is, en hoe die moet worden. Het onderwijsconcept van de school moet duidelijk zijn. De publicatiereeks Typologie van scholen helpt u daarbij.

  • Hoe kunnen we het werk in de onderbouw en de bovenbouw goed op elkaar afstemmen?
  • Hoe kunnen we differentiatie nog beter vormgeven in onze school, en wat hebben we dan te doen?
  • Hoe kunnen we tegemoet komen aan de vragen die passend onderwijs ons stelt?
  • Zijn wij nog wel de school die wij willen zijn?

Scholen komen met een zekere regelmaat voor dit soort vragen te staan. Vragen die te maken hebben met het onderwijsconcept van de school. Bij het zoeken naar een antwoord kan de typologie van scholen een belangrijk hulpmiddel zijn.

De publicatiereeks

De publicatiereeks bestaat uit een cassette, met daarin zes publicaties:
één over de typologie in het algemeen, één over het model schoolontwerp en
vier over elk type afzonderlijk.

Downloaden

U kunt een pdf van deze publicatie downloaden van de pagina kennislab/projecten